gebouw betekenis & definitie

Het begrip gebouw heeft 3 verschillende betekenissen:

1) bouwwerk dat aan de buitenkant bestaat uit muren en een dak en dat wordt gebruikt voor een of meer doeleinden waarvoor bij voorkeur een besloten ruimte geschikt is, zoals bewoning, opslag, uiteenlopende vormen van arbeid, eredienst en culturele activiteiten
2) bouwwerk zoals een flatgebouw, een kantoortoren, een fabriek of een openbaar gebouw dat zich door zijn omvang, hoogte of belang onderscheidt van meer bescheiden bouwsels zoals huizen
3) groot geheel van samenhangende ideeën, gebruiken of maatregelen die samen een soort ideëel bouwwerk vormen

Gepubliceerd op 30-05-2017