Synoniemen van Gebouw

2020-01-27

gebouw

Het begrip gebouw heeft 3 verschillende betekenissen: 1) bouwwerk dat aan de buitenkant bestaat uit muren en een dak en dat wordt gebruikt voor een of meer doeleinden waarvoor bij voorkeur een besloten ruimte geschikt is, zoals bewoning, opslag, uiteenlopende vormen van arbeid, eredienst en culturele activiteiten 2) bouwwerk zoals een flatgebouw, een kantoortoren, een fabriek of een openbaar gebouw dat zich door zijn omvang, hoogte of belang onderscheidt van meer bescheiden bouwsels zoals huizen...

2020-01-27

Gebouw

Een gebouw is een bouwwerk dat vervaardigd is door allerlei bouwmaterialen tot een solide geheel te vormen. Bouwmaterialen zijn bijvoorbeeld hout, cement en beton. Een gebouw kan veel functies hebben, zoals huisvesting in een rijksmonument. Het kan ook dienen als ambtsgebouw, bijvoorbeeld een burcht, een gemeentehuis, een paleis, een kasteel en een museum. Daarnaast zijn er gebouwen met een religieuze functie, zoals een kathedraal, kerk, basiliek, klooster, synagoge, moskee of tempel. Een fabrie...

2020-01-27

gebouw

gebouw - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-bouw 1. waar je in kunt wonen of werken ♢ ons kantoor is in dit gebouw Zelfstandig naamwoord: ge-bouw het gebouw de gebouwen het gebouwtje Synoniemen pand

2020-01-27

gebouw

gebouw - Bouwwerken van tamelijke of aanzienlijke grootte, in het algemeen van duurzaam materiaal, die meestal een of meerdere ruimten omsluiten en bedoeld zijn voor bewoning, samenkomst of andere maatschappelijke verrichtingen, tot berging of anderszins.

2020-01-27

gebouw

gebouw - Zelfstandignaamwoord 1. een constructie van enige omvang die verbonden is met de grond en waarin men kan wonen of werken Dit gebouw is in jugendstil opgetrokken. Woordherkomst Afgeleid van de stam van bouwen met het voorvoegsel ge- Synoniemen bouwwerk Verwante begrippen bouwsel, constructie, opbouw, perceel

2018-06-22

GAK-gebouw

GAK-gebouw - GAK-gebouw, het Gemeenschappelijk Administratiekantoor, Bos en Lommerplantsoen 1. De architecten zijn B. Merkelbach*, P. Elling en A. Bodon*. Met de bouw werd begonnen op 30 jan. 1957. Het gebouw kwam op 24 aug. 1960 gereed en werd op 1 sept. 1960 officieel geopend door minister Van Rooy. De personeelsleden waren voordien over 23 kantoren in de stad verdeeld. Het gebouw is 42 meter hoog, heeft 11 verdiepingen en kostte 27 miljoen. Het beslaat 28.000 m2 kantoor voor ca. 1.800 person...

2019-06-08

vervallen gebouw

vervallen gebouw - Gebouwen die sterk verwaarloosd en vaak ook niet meer te gebruiken zijn.

2018-06-22

Plancius, Gebouw

Plancius, Gebouw - Het Gebouw Plancius, Plantage Kerklaan 61, werd gebouwd in opdracht van de N.V. tot oprichting en exploitatie van een Sociëteitsgebouw (een stichting van de Liedertafel "Oefening baart kunst"). Op 4 juni 1875 werd de eerste steen gelegd door de voorzitter van de Liedertafel, B.E. Zeldenrust. Deze gebeurtenis werd opgeluisterd door stafmuziek van het 7de Regiment Infanterie met kapitein Sonnemann als dirigent. De naam is overgenomen van een buitenhuis met een enorme tuin, dat...

2019-06-08

planetarium (gebouw)

planetarium (gebouw) - Wordt gebruikt voor gebouwen die apparaten huisvesten voor het projecteren van beelden van de hemel op de binnenkant van een koepel voor openbare bezichtiging; kan ook gebruikt worden voor de projectiemechanismen. Gebruik 'planetaria (modellen)' voor mechanische modellen van het zonnestelsel.

2018-12-29

achteruitgang (gebouw)

achteruitgang (gebouw) - ach’teruitgang, m. (-en), uitgang aan de achterzijde, achterdeur.

2018-06-22

SOSA-gebouw

SOSA-gebouw, - Het SOSA-gebouw, Herengracht 519 hoek Vijzelstraat, werd in 1924 gebouwd in neo-classicistische trant door architect H.G. Jansen (1859- 1934) voor de Incassobank*. Het kwam in de plaats van vier fraaie grachtenhuizen die in 1666 waren gebouwd. De Incassobank fuseerde in 1947 met de Amsterdamsche Bank* en verkocht het pand in 1962. In 1966 ontstond de naam SOSA, Stichting Opbouwwerk Surinamers Amsterdam, die het gebouw betrok, maar in 1976 failliet werd verklaard. Nadien werd het S...

2019-06-08

gebouw-evaluatie

gebouw-evaluatie - Te gebruiken voor de evaluatie van het functioneren van een gebouw, in termen van technische en concrete aspecten van bouwwerken na aanleg, zoals structurele integriteit, het functioneren van mechanische systemen en de eigenschappen van materialen.

2019-06-08

illegaal gebouw

illegaal gebouw - Gebouwen die niet gebouwd zijn in overeenstemming met de voorschriften voor de bouw en ruimtelijke ordening.

2019-06-08

agrarisch gebouw

agrarisch gebouw - Gebouwen voor de uitoefening van het boerenbedrijf. Gebruik voor bewoning in deze context 'boerderijen'.

2017-06-27

Rijksmuseum, gebouw

Het Rijksmuseum in Amsterdam is ontworpen door architect Pierre Cuypers (1827-1921). Het gebouw, bedoeld voor de nationale kunstcollecties, werd geopend op 13 juli 1885. Het Rijksmuseum is een prachtig voorbeeld van laat 19de-eeuwse architectuur. Traditionele materialen als baksteen en natuursteen zijn gecombineerd met het toen moderne ijzer en glas. De stijl waarin het gebouwd is laat elementen zien uit verschillende stijlperioden: Romaans, gotisch en de stijl van de 17de eeuw in Nederland, de...

2019-06-08

molen (gebouw)

molen (gebouw) - Verwijst naar gebouwen die zijn ontworpen voor en uitgerust met machines die bepaalde taken in de vervaardiging van producten verrichten, waaronder het malen van graan of het draaien van een weefgetouw voor het maken van textiel. Gebruik 'molens (machines)' voor de machines zelf, los van het gebouw.

2019-06-08

funerair gebouw

funerair gebouw - Gebouwen verbonden met handelingen voorafgaande aan een begrafenis of gebouwen voor de doden op begraafplaatsen.

2019-06-08

apsidiaal gebouw

apsidiaal gebouw - Wordt gebruikt voor gebouwen met tenminste één apsis, meestal aan het eind van de lengteas.

2019-04-01

Bale (gebouw)

Bale (gebouw) - is, met allerlei plaatselijke varianten, in vele streken van den Indischen Archipel de algemeene benaming van gebouwen, hetzij van permanenten, hetzij van tijdelijken aard, soms open, soms gesloten. Onder b. verstaat men in het bijzonder het gebouw op het dorpsplein voor vergadering der volkshoofden en inheemsche rechtspraak in N.I. Het bestuur en de rechtspraak zelve worden ook wel aldus genoemd. Onder balé-balé verstaat men een lage rustbank, tevens slaapplaats, van hout of v...

2020-01-08

Gebouw, bouwen

I. De kerk van Christus wordt meermalen onder het treffend beeld van een vast gefundeerd en goed verbonden gebouw voorgesteld (Ef. 2 : 19—22; 1 Cor. 3:9; Matth. 16 : 18). Zij moet meer en meer opwassen tot een heiligen tempel in den Heere en in haar moet ieder in het bijzonder een woning en werkplaats van den geest van Christus in het klein vormen (1 Cor. 3 : 16). Bij iederen bouw moet eerst een goede grond gelegd, dan alle bijzondere deelen op dat fundament aangebracht en hierop tot vormi...