Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 04-06-2015

2015-06-04

Vrijheid van drukpers

betekenis & definitie

Vrijheid van drukpers is een vorm van vrijheid van meningsuiting via drukpers en kunst.

Volgens het VN-verdrag (BuPo) bestaat er vrijheid van meningsuiting via drukpers en kunst. De Nederlandse grondwet noemt het recht om via de drukpers elk denkbeeld zonder voorafgaande inmenging te publiceren, terwijl voor radio en tv wel een vergunningenstelsel geldt. Dat laatste is onder meer het gevolg van schaarste aan ruimte voor kanalen op de ether. Het recht geldt echter niet voor het verspreiden van gedrukt materiaal; in Nederland zijn lagere overheden gerechtigd verspreiding te beperken of bijvoorbeeld regels te stellen voor het aanplakken.

Ook in België is de drukpers vrij, maar is een verbod op obscene publicaties uit het buitenland mogelijk.