Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 26-05-2015

2015-05-26

Vreemdelingendetentie

betekenis & definitie

Vreemdelingendetentie komt voor bij asielzoekers die zijn afgewezen, en anderen zonder geldige verblijfsvergunning. In principe is het in afwachting van uitzetting.

m praktische redenen komt dat er niet altijd van en kunnen mensen soms aanzienlijke tijd vastzitten. Amnesty stelt dat vreemdelingen alleen mogen worden gedetineerd voor zover en voor zolang dat strikt noodzakelijk is om redenen van veiligheid en handhaving van de orde. Kinderen horen niet in detentie.

Strafrechtelijke veroordeling kan, ongeacht de reden van de veroordeling, ernstige en zeer nadelige gevolgen hebben voor de vreemdeling. Een ieder die tot meer dan een maand gevangenisstraf is veroordeeld, kan worden gezien als een ‘gevaar voor de openbare orde’ en tot ongewenst vreemdeling worden aangemerkt. Een asielzoeker die op valse documenten naar Nederland komt, kan niet alleen veroordeeld worden tot twee maanden gevangenisstraf maar ook tot ongewenste vreemdeling worden verklaard. Ook uitgeprocedeerde 1F-ers worden standaard ongewenst verklaard.