Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 23-06-2015

2015-06-23

IMF

betekenis & definitie

IMF staat voor Internationaal Monetair Fonds. Het IMF is een intergouvernementeel orgaan. Het is verbonden aan de VN en samen met de Wereldbank opgericht in 1946. Ruim 180 landen zijn inmiddels lid. Het IMF is de centrale instelling van het internationaal geldstelsel.

Doelstellingen van het IMF zijn het bevorderen van economische samenwerking, stabiele wisselkoersen en beheersing van internationale geldvoorraden.

Het IMF beschikt over fondsen door deelneming van aangesloten landen. Deze landen hebben trekkingsrechten, dat is de aanspraak op bepaalde bedragen van het fonds. De vaste bewindvoerders zijn de grootste kapitaalverschaffers: de VS, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Saudi-Arabië. De VS hebben ruim 20% van de stemmen, de ontwikkelingslanden samen 15%.

Om voor een lening in aanmerking te komen kan het IMF eisen stellen aan het economisch stelsel van het land, hetgeen neerkomt op beduidende invloed van de rijke landen op de arme. Vooral de 'structurele aanpassingsprogramma's', waarin geld wordt geleend om bijvoorbeeld de begroting te versterken, hebben veel kritiek gekregen omdat ze ook ten goede komen aan repressieve regimes.

Sinds eind jaren tachtig stelt het IMF zich kritischer op jegens schendingen van mensenrechten, onder meer door van de ontvangende landen garanties van 'goed bestuur' te eisen. Een rapport uit 2001 noemt de bestrijding van armoede als de belangrijkste bijdrage van de IMF aan de verwezenlijking van mensenrechten.