Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 29-06-2015

2015-06-29

Geuzenpenning

betekenis & definitie

Een geuzenpenning is een Nederlandse onderscheiding die jaarlijks in Vlaardingen wordt uitgereikt aan 'mensen en instellingen die strijd voeren tegen verdergaande verontmenselijking'.

De prijs werd toegekend aan mensenrechtenverdedigers onder wie Amnesty International (1987), Max van der Stoel, Nederland (1993), Artsen zonder Grenzen (1994), Václav Havel, Tsjechië (1995), Harry Wu, China (1996), de Dwaze Moeders, Argentinië (1997), Sergej Kovaljov (Rusland), Noel Pearson (Australië), Rosalina Tuyuc Velásquez (Guatemala), Muchtar Pakpahan (Indonesië) en Vera Chirwa (Malawi) (allen in 1998), Akin Birdal, Turkije (1999), Natasa Kandic (Servië) en Veton Surroi (Kosovo) (2000), het Europees Centrum voor de Rechten van Roma (2001), Asma Jahangir, Pakistan (2002), Defence for Children International (2003), Ingrid Betancourt, Colombia (2004), Human Rights Watch (2007).