Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 12-06-2015

2015-06-12

Europese Vluchtelingenraad

betekenis & definitie

De Europese Vluchtelingenraad (ECRE: European Council on Refugees and Exiles) is een overlegorgaan van Europese niet-gouvernementele organisaties (ngo's) voor vluchtelingen. Het secretariaat is gevestigd in Londen.

In de Europese vluchtelingenraad zitten 87 ngo's. De ECRE heeft als doel om de rechten van vluchtelingen, asielzoekers en ontheemden te beschermen en te ontwikkelen. De ECRE promoot het bevorderen van de oprichting van een eerlijk en humaan Europees beleid en praktijken op het gebied van asielbeleid in overeenstemming met het internationaal recht van de mensenrechten.

Door samen te werken met haar leden en partners om zo de Europese autoriteiten en het publiek te informeren en te overtuigen, stelt de raad schendingen van de mensenrechten aan de kaak en doet het voorstellen ter bevordering van eerlijke en effectieve duurzame oplossingen. De ECRE bereikt dit door middel van onderzoek, belangenbehartiging en het delen van kennis en expertise.

De raad deed eerder aanbevelingen op vele terreinen, waaronder de harmonisering (onderlinge afstemming) van het asielbeleid en het verzamelen van gegevens over beleid en de opvang van asielzoekers in de Europese landen.