Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 20-05-2015

2015-05-20

Ambtsberichten

betekenis & definitie

Ambtsberichten zijn documenten die door de minister van Buitenlandse Zaken worden opgesteld over de algehele politieke en veiligheids- en mensenrechtensituatie in een land van herkomst. De minister van Immigratie en Asiel bepaalt het landgebonden asielbeleid (mede) op basis van de algemene ambtsberichten.

Ook bij de beoordeling van een asielaanvraag wordt informatie uit algemene ambtsberichten van de minister van Buitenlandse Zaken gebruikt. Verder worden individuele ambtsberichten gebruikt. Dit zijn documenten die specifieke onderzoeksvragen in asieldossiers behandelen.

Amnesty International is van mening dat bij de beoordeling van asielaanvragen meer waarde dient te worden gehecht aan informatie uit andere bronnen, zoals van Amnesty International en UNHCR. Dit volgt ook uit jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Algemene ambtsberichten zijn te vinden op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken: www.rijksoverheid.nl