Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 20-05-2015

2015-05-20

Afrikaans vruchtelingenverdrag

betekenis & definitie

Het Afrikaans vluchtelingenverdrag of 'Verdrag betreffende de status van vluchtelingen in Afrika' werd door de OAE (Organisatie van Afrikaanse Eenheid (Afrikaanse Unie)) aanvaard in 1969 en is van kracht sinds 1974.

Het Afrikaans vluchtelingenverdrag is volgens veel deskundigen beter dan het VN-vluchtelingenverdrag omdat het Afrikaanse vluchtelingenverdrag ook degenen beschermt die voor oorlog of rampen zijn gevlucht, terwijl die van de VN alleen bescherming biedt tegen politieke, individuele vervolging.

Opmerkelijk is dat in dit verdrag als vluchtelingen niet alleen degenen gelden die vrezen voor vervolging, maar ook degenen die hun land zijn ontvlucht vanwege externe agressie, bezetting, buitenlandse overheersing of gebeurtenissen die de openbare orde ernstig verstoren.