Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 20-05-2015

2015-05-20

Afrikaanse Unie

betekenis & definitie

De Afrikaanse Unie (AU) die tot 2002 de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE) heette, werd opgericht in 1963.

Het statuut van de AU bepaalt dat de doelstellingen van de organisatie zijn: bevordering van de eenheid, verbetering van levensomstandigheden, verdediging van territoriale integriteit, beëindiging van het kolonialisme en bevordering van internationale samenwerking.

Bij die laatste bepaling verwijst het statuut o.m. naar de Universele Verklaring. De AU nam in 1981 het Afrikaans Handvest voor de Mensenrechten aan, dat voorziet in een commissie van toezicht op naleving van het handvest door staten. Een orgaan van de AU dat veel praktische betekenis heeft gehad, is het Bureau voor Vluchtelingen. Dit bureau werkt op basis van het Afrikaans Vluchtelingenverdrag. Het bureau heeft de verantwoordelijkheid voor onder meer de hulp aan vluchtelingen bij studiebeurzen, het vinden van werk en het 'oproepen van lidstaten om de last van de hervestiging van vluchtelingen te delen'. Het verdrag en de werkwijze van het bureau weerspiegelen de Afrikaanse realiteit, waarin grote groepen vluchtelingen in tijden van (binnenlandse) oorlog of nood voor korte of langere tijd in buurlanden hun toevlucht zoeken.