Socio-ideological control betekenis & definitie

Socio-ideological control is een wezenlijk onderdeel van management control en betreft alle inspanningen van het management om werknemers te overtuigen zich te conformeren aan bepaalde waarden, normen en ideeën over wat goed en belangrijk is voor de organisatie. Deze vorm van control is gericht op sociale relaties en identiteitsvorming.

Het concept van socio-ideological control is geïnitieerd door Alvesson & Kärreman (2004). Hoewel de meeste organisaties bestaan uit control mechanismes die zijn toegespitst op het specificeren, monitoren en evalueren van individuele en collectieve prestaties, erkennen Alvesson & Kärreman het belang van mechanismes die de mind-sets van werknemers beïnvloeden. Volgens Bedford & Malmi (2015) kan het management van een organisatie vier verschillende control mechanismes toepassen die ten grondslag liggen aan socio-ideological control: selectie, socialisatie, belief systems en social control.

Voor organisaties is het van belang dat kandidaten niet alleen geselecteerd worden op basis van technische competenties, maar ook dat de attitudes en waarden van werknemers in lijn liggen met die van de organisatie. Om ervoor te zorgen dat werknemers na indiensttreding acclimatiseren en de heersende normen en overtuigingen in het bedrijf gaan waarderen, hebben organisaties de mogelijkheid om middels socialisatieactiviteiten de waarden, attitudes en gedragingen van werknemers te beïnvloeden; medewerkers die de meest krachtige socialisatie ervaren, passen het best bij de bedrijfswaarden. Voorbeelden van socialisatieactiviteiten zijn inhoudelijke trainingen en sociale evenementen voor werknemers.

Om vervolgens betrokkenheid te creëren bij bedrijfsdoelstellingen en om werknemers te inspireren nieuwe kansen te exploreren, kunnen belief systems worden toegepast. Deze systemen zijn erop gericht om kernwaarden vast te stellen en deze top-down in de organisatie te communiceren. Na deze communicatie is het voor organisaties van belang dat de kernwaarden in de organisatie accumuleren en kristalliseren, zodanig dat kernwaarden worden gedeeld en werknemers toegewijd zijn aan de kernwaarden die geformuleerd zijn door het management (=social control).