Management Control betekenis & definitie

Management control verwijst naar een verzameling van mechanismes die door managers worden toegepast om het gedrag van individuen en groepen te beïnvloeden in de richting van, min of meer, vooraf vastgestelde organisatiedoelstellingen. Indien control mechanismes in een georganiseerde structuur interacteren, wordt er gesproken over een management control systeem (MCS).

Management control is een onmisbare functie van management in een organisatie, tezamen met plannen, organiseren, delegeren en coördineren. Het delegeren van de uitvoering van plannen en strategieën aan werknemers behelst het risico dat werknemers niet altijd handelen in overeenstemming met de organisatiedoelstellingen. Een aantal mogelijke problemen kunnen optreden waardoor het gedrag van werknemers niet aansluit op de doelstellingen van een organisatie: gebrek aan richting, motivatieproblemen en individuele restricties.

Management control is noodzakelijk om deze problemen te overwinnen. Logischerwijs heeft de eerste functie van management control betrekking op het informeren van medewerkers over hoe ze kunnen bijdragen aan het realiseren van organisatiedoelstellingen. De andere functies hebben betrekking op het motiveren van werknemers en het mitigeren van individuele restricties, die ervoor zorgen dat werknemers belemmert worden in de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden. Bij een juiste toepassing van management control komen doelen van individuele werknemers overeen met de doelen van de organisatie, met als gevolg een verhoogde kans dat de organisatie haar doelen zal bereiken.

In een smalle opvatting kan management control beschouwd worden als een terugkoppelingslus (ook bekend als het cybernetisch model) , bestaande uit het (1) meten van prestaties van werknemers, (2) het vergelijken van deze prestaties met gewenste standaarden en indien nodig, (3) het ondernemen van corrigerende maatregelen om prestaties op het gewenste niveau te krijgen. Bij een brede conceptualisering omvat het begrip management control ook andere factoren die van invloed zijn op het gedrag van medewerkers, zoals de beloningsstructuur en bedrijfscultuur.