Seperable cost remaining benefit (kostenallocatie) betekenis & definitie

Seperable cost remaining benefit (kortweg SCRB) is een kostenallocatiemethode vanuit de speltheorie die betoogt dat gezamenlijke kosten gealloceerd dienen te worden op basis van voordelen die individuele spelers ontvangen door te nemen aan een coalitie.

Volgens deze methode dient elke speler in ieder geval zijn marginale kosten (separable costs) terug te verdienen. Dit kan worden berekend door de totale kosten van een coalitie inclusief een bepaalde speler te verminderen met de totale kosten van een coalitie indien die bepaalde speler uit de coalitie is verwijderd.

Vervolgens dienen de overgebleven kosten, de non-separable costs, gealloceerd te worden naar de verschillende spelers in de coalitie op basis van het voordeel wat de spelers ontvangen doordat ze onderdeel zijn van de coalitie (remaining benefits). Om het ontvangen voordeel te berekenen, dienen de kosten die een speler maakt ongeacht deelname aan een coalitie, de zogenaamde standalone costs, verminderd te worden met de marginale kosten. Uiteindelijk bestaat de totale allocatie voor een individuele speler uit de separable costs en een deel van de non-separable costs.

Een voorbeeld om de methode te verduidelijken: twee spelers (A en B) vormen een coalitie. De standalone costs bedragen €20 voor A en €10 voor B, terwijl de marginale kosten (seperable costs) respectievelijk €15 en €9 bedragen. De ontvangen voordelen door onderdeel te zijn van de coalitie bedragen nu €5 voor A (20-15) en €1 voor B (10-9). De overgebleven kosten, ook wel non-separable costs, bedragen €4 en worden verdeeld op basis van het aandeel dat spelers hebben in de ontvangen voordelen. Speler A heeft een aandeel van (5/6) in de ontvangen voordelen; voor B is dit (1/6). Aan speler A wordt nu gealloceerd: €15 (seperable costs) + (5/6)*4 = €18,33; B betaalt €9,67.