Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 18-11-2021

Klimatologie

betekenis & definitie

De k. houdt zich bezig met de bestudering van het klimaat, zowel van dat in vroegere tijden als van het tegenwoordige. Zij geeft beschrijvingen en stelt een overzichtelijke indeling op.

Verder gaat zij de oorzaken na. die het klimaat bepalen en onderzoekt de wisselwerking tussen het klimaat en de organische en anorganische wereld. De klimaatbeschrijving geschiedt in de eerste plaats aan de hand van gemiddelden der verschillende klimatologische factoren, een zeer beknopte methode om klimaten te vergelijken; ook wordt gebruik gemaakt van frequentietabellen, die echter veel meer plaats eisen. Een der eerste vereisten is hierbij de vaststelling van de betrouwbaarheid der gegevens, die vóór het midden der vorige eeuw veel te wensen overliet (z. Continentaal klimaat, Klimaat, Klimaatindeling, Regenklimaat, Zeeklimaat).