Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Gepubliceerd op 21-01-2021

Absolute dominant

betekenis & definitie

(plantk.) Plantensoort, die in een bepaald vegetatiedek meer ruimte in beslag neemt, resp. in groter hoeveelheid voorkomt, dan alle andere soorten tezamen. Term, in gebruik bij het botanisch graslandonderzoek (z.

Bedekkingsgraad, Dominantie).