Wat is de betekenis van Absolute dominant?

1954
2021-06-19
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Absolute dominant

(plantk.) Plantensoort, die in een bepaald vegetatiedek meer ruimte in beslag neemt, resp. in groter hoeveelheid voorkomt, dan alle andere soorten tezamen. Term, in gebruik bij het botanisch graslandonderzoek (z. Bedekkingsgraad, Dominantie).

Lees verder