Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Return on net assets (RONA)

betekenis & definitie

Return on net assets (RONA) is een term uit de bedrijfsvoering die wordt gebruikt om de financiële prestaties van een onderneming te meten. Return on net assets geeft een beeld van de manier waarop onderneming gebruik maken van hun activa om winst te genereren.

Return on net assets (RONA) is een van de maatstaven die binnen de bedrijfsvoering en accounting worden gebruikt om de financiële prestaties van een onderneming te analyseren. Kort gezegd is de RONA een indicator voor de wijze waarop een onderneming omgaat met activa en passiva om winst te genereren. Hoe hoger de return on net assets, des te hoger de winst van een onderneming. De RONA is echter slechts een van de maatstaven die kunnen worden gebruikt om de financiële gezondheid van een onderneming te analyseren.

De return on net assets wordt berekend door de netto-omzet te delen door de waarde van alle vaste activa en het zogenaamde werkkapitaal. Het werkkapitaal is kort gezegd het vermogen van een onderneming dat binnen een jaar kan worden omgezet in geld en de leningen en andere rekening die een onderneming binnen een jaar moet betalen.

Stel dat een onderneming een netto-omzet heeft van 150.000 euro. De waarde van de vaste activa bedraagt 300.000 euro en het werkkapitaal is 150.000 euro. De return on assets is in dat geval ongeveer 33 procent (150.000 / 450.000). Hoe hoger de RONA, des te beter is de financiële situatie van de betreffende onderneming. De RONA is niet alleen geschikt om verschillende jaren van eenzelfde onderneming met elkaar te vergelijken, maar kan ook worden gebruikt om verschillende ondernemingen met elkaar te vergelijken in financiële prestaties.