Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Overlopende activa

betekenis & definitie

Overlopende activa zijn posten op een jaarrekening of balans die in een bepaalde periode zijn afgesloten, maar eigenlijk betrekking hebben op een volgende periode. Overlopende activa zijn altijd kosten of opbrengsten die vooraf worden betaald dan wel ontvangen.

Overlopende activa kunnen verschillende vormen aannemen, zowel kosten als opbrengsten. Men kan bijvoorbeeld als onderneming een bepaalde betaling binnen een periode hebben gedaan, terwijl deze betaling betrekking heeft op een latere periode. Daarnaast kan men een bedrag vaststellen dat men zal ontvangen in een periode, terwijl dit bedrag daadwerkelijk pas binnenkomt in een latere periode. Als deze vormen worden overlopende activa genoemd.

Een bekend voorbeeld van overlopende activa in de vorm van lasten zijn vooruitbetaalde premies voor verzekeringen. Deze worden in sommige gevallen voor een langere periode vooruitbetaald. De premie wordt echter maandelijks als lasten op de balans geboekt. Een voorbeeld van overlopende activa in de vorm van opbrengsten zijn eventuele bedragen die men ontvangt als rente op leningen. Deze opbrengsten worden veelal eerder geboekt op balans, terwijl ze nog niet binnen zijn. Ook hier is sprake van overlopende activa, de opbrengsten worden al wel op de balans gezet, maar komen feitelijk pas in een latere periode binnen.