Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Management accounting

betekenis & definitie

Management accounting is binnen de accounting het geheel aan activiteiten die gericht zijn op interne rapportage van algemene financiële overzichten. Management accounting richt zich specifiek op interne besturingsactiviteiten.

Management accounting heeft betrekking op alle activiteiten die gericht zijn op de interne berichtgeving van financiële rapporten. De werkzaamheden verschillen wezenlijk niet van accounting in brede zin, namelijk het controleren en opstellen van financiële rapporten.

Bij management accounting is het met name van belang om overzichtelijk weer te geven wat de kosten en opbrengsten zijn van een onderneming. Hierbij is het voor de accountant niet nodig om gedetailleerd in te gaan op alle verschillende kostenplaatjes en opbrengsten. Aangezien management account gericht is op interne rapportage, zijn de financiële rapporten die worden opgesteld vaak overzichtelijk en transparant, zodat deze gemakkelijk kunnen worden geïnterpreteerd door het management en het bestuur.

Werkzaamheden die behoren bij management accounting zijn onder andere het verzamelen en presenteren van de opbrengst, de kosten, de aanwezig voorraad en uitstaande schulden. Daarnaast verschaft men bij management account veelal advies over toekomstige strategieën eventuele risico’s.