Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Bedrijfsresultaat

betekenis & definitie

Het bedrijfsresultaat zijn alle kosten van een onderneming of organisatie afgetrokken van de netto omzet. In de praktijk wordt het bedrijfsresultaat ook wel de bedrijfswinst of ondernemingswinst genoemd. Het bedrijfsresultaat kan worden gebruikt voor nieuwe investeringen of het aflossen van leningen.

Het bedrijfsresultaat op zichzelf is een eenvoudige berekening, waarbij men alle bedrijfskosten aftrekt van de netto omzet. Onder bedrijfskosten vallen alle kosten die het bedrijf heeft gemaakt bij het produceren van goederen. Hierbij kan worden gedacht aan productiekosten, eventuele kosten voor het transport en afzet van goederen en de overhead. Onder de netto omzet wordt het bedrag verstaan dat overblijft nadat eventuele kosten voor teruggebrachte goederen of schadevergoedingen in mindering zijn gebracht op de bruto omzet. De bruto omzet is het bedrag dat men ontvangt van alle verkochte producten.

Het bedrijfsresultaat is niet hetzelfde als de winst van een onderneming. Van het bedrijfsresultaat moeten nog eventuele leningen en de daarbij behorende rentes worden betaald. Het bedrag dat overblijft nadat men deze kosten in mindering heeft gebracht van het bedrijfsresultaat, wordt ook wel de winst voor aftrek van belasting genoemd. Zoals de naam suggereert, moet over dit bedrag nog belasting worden betaald. Het bedrag dat dan overblijft is de werkelijke winst.