Kimswerd betekenis & definitie

Een standbeeld herinnert aan Grutte Pier, de beroemdste Friese vrijheidsstrijder en bedenker van dat befaamde zinnetje: 'Bûter, brea en griene tsiis. Wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries,' dat niet-Friezen meteen met de mond vol tanden laat staan. Zie voor een korte biografie: Fries Museum*, Leeuwarden.