Kampen betekenis & definitie

In Nederland zijn in de loop der eeuwen heel wat stadspoorten afgebroken. Toch resteren er nog enkele bijzonder fraaie exemplaren uit de 14de tot en met de 16de eeuw. Samen met Zierikzee is Kampen de stad met de meeste stadspoorten in ons land, namelijk drie.

In Kampen ligt het enige koggeschip van Nederland afgemeerd. Het is een kopie van het handelsvaartuig dat tussen 1100 en 1500 grote rijkdom bracht in de 150 Noord-Europese steden die samen de Hanze vormden, het eerste handelsverbond van West-Europa (zie: Deventer). Het koggeschip deed ook dienst als oorlogsschip.

Er waren vele honderden tabaksbladeren nodig om de langste sigaar van Nederland te rollen. De 2,78 meter lange joekel weegt 27 kilo en prijkt in het Kamper Tabaksmuseum. In het museumdepot ligt een exemplaar dat bijna twee keer zo lang is, maar dat dreigt tot stof uiteen te vallen. Aan de hand van een verzameling antieke gereedschappen en machines vertelt het museum hoe de Kamper tabaksindustrie in de 19de eeuw tot bloei kwam. Sigarenmakers geven regelmatig demonstraties. Adres: Botermarkt 3.

De meest complete serie portretten van leden van het huis Oranje-Nassau hangt in de Oranje-Galerij, die een fraai onderkomen vond in de unieke Schepenzaal van het stadhuis (1543). In de zaal werd vroeger recht gesproken Een balustrade deelt de ruimte in tweeën: één ruimte voor publiek en advocaten, de andere voor de schepenen. Het gestoelte van deze rechters is een schitterend staaltje van schrijnwerk en volgens kenners uniek en onovertroffen in kwaliteit. Dat geldt ook voor het gehele interieur van de ongeschonden Schepenzaal, waarin vakmanschap en artistieke kwa1iteit de boventoon voeren. Aan dit juweel dankt het stadhuis zijn eervolle plaats in de Monumenten Top 100. Adres: Oudestraat 133.

Muren van winkels waren vroeger vaak voorzien van fraai geschilderde reclames. Men noemde ze wel de fresco's van de kleine middenstand. In de loop der tijden vervaagden de muurschilderingen tot pokdalige vlekken. Of er werd domweg overheen gekalkt. Kampen was de eerste gemeente die de historische waarde van de schilderingen inzag en besloot tot een grondige restauratie. Het is dus niet verwonderlijk dat de stad de bakermat is van de Stichting Tekens aan de Wand. Die zet zich landelijk in voor het behoud van historische muurreclames. Geschat wordt dat er in Nederland nog enkele honderden bestaan. In Kampen zijn inmiddels ruim 25 schilderingen in oude luister hersteld, van wervende reclames voor bijvoorbeeld Bussink's Koek en Kanis & Gunnik-koffie tot Van de Put's beschuit is krachtbeschuit en de simpele letter W, een 'muurreclame' die in de Tweede Wereldoorlog bedoeld was als aanhankelijkheidsverklaring aan koningin Wilhelmina. Een wandelroute rijgt de muurreclames aaneen.