Heemstede betekenis & definitie

In deze rijkste gemeente van Nederland wonen verhoudingsgewijs de meeste miljonairs. Dat valt af te lezen aan de schitterende woningen.

In 1630 ging de eerste openbare school in Nederland open. Deze Voorwegschool is nog steeds in gebruik. Maar de leerlingen zijn vandaag heel wat rianter gehuisvest dan in de 17de eeuw. De school bestond toen uit één lokaal en een woninkje voor de onderwijzer, die daarnaast ook koster, klokkenluider, collectant, stovenzetter en doodgraver was.

En dat voor een jaarloon van zo'n 40 gulden. De leerlingen (soms wel tachtig) zaten er op elkaar gepropt in het enige leslokaal. Zij leerden spellen, lezen, schrijven, zingen en cijferen. Ongetwijfeld werd het rekenen geleerd uit Cyfferinge van Willem Bartjens. Uit dit boek werd van 1604 tot 1839, dus 235 jaar, les gegeven. Het is daarmee het schoolboek dat het langst in gebruik is geweest. Adres: Voorweg 24.

TIP: De geschiedenis van de scholen en het onderwijs in Nederland passeert uitgebreid de revue in het Nationaal Schoolmuseum* in Rotterdam en in het Educatorium in Ootmarsum (O).