Den oever betekenis & definitie

'Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst.' Die toepasselijke tekst staat op het monument (met uitkijktoren) dat herinnert aan de dichting van het laatste stroomgat in de Afsluitdijk, de langste in zee liggende dam ter wereld.

De aanleg van de 32,5 kilometer lange dijk begon in 1923 en was op 28 mei 1932 klaar. De Afsluitdijk is 90 meter breed. De kruin ligt 6,80 Ć  7,50 meter boven NAP. Voor de bouw was 15 miljoen kubieke meter keileem en 27 miljoen kubieke meter zand nodig. In de dijk zijn schutsluizen voor de scheepvaart gebouwd en vijf afwateringssluizen, om het overtollige IJsselmeerwater bij eb in de Waddenzee te lozen. Over de Afsluitdijk loopt de A7. De geplande spoorlijn is er nooit gekomen.

Den Oever balanceert op het randje van de Wieringermeerpolder, de oudste Zuiderzeepolder. In de polder liggen uitgestrekte bloembollenvelden die in het voorjaar voor een kleurensymfonie zorgen. In het gebied is de enige wierdijk van Nederland te vinden, een dijk dus die is versterkt met zeewier.

De vikingen die tussen pakweg 810 en 1010 onze streken plunderden, brandschatten en leegroofden, lieten ook sporen na in de vorm van schatten. De eerste en grootste vikingschat ooit in Nederland gevonden, werd in 1996 op het voormalige eiland Wieringen uit de zompige klei gespit. De originele schat schittert in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden.

Het Huis van de Aarde in Den Oever toont een complete replica. In het museum zijn ook de originele kostbaarheden te zien die deel uitmaken van de tweede vikingschat, die in 1999 op Wieringen aan het licht kwam. Het gaat om 20 Karolingische munten, zilveren staafjes en 61 Arabische munten, het grootste aantal ooit buiten Scandinaviƫ gevonden. Het is een raadsel waarom de vikingen juist op Wieringen schatten begroeven. Mogelijk waren het grafgiften of doodgewoon appeltjes voor de dorst. Adres: Havenstraat 18a.

TIP: Op Wieringen leidt een speciale route langs plaatsen waar de herinnering aan de Vikingen krachtig voortleeft.