Borne betekenis & definitie

Uniek zijn de Klopjeshuizen in het centrum. Hier woonden in de 17de eeuw vrome vrouwen die, toen de rooms-katholieke godsdienst verboden was, bij gelijkgezinden op de deur klopten om te informeren over een stiekem te houden eucharistieviering.