2019-11-20

borne

Letterlijk: grenspaaltje. 1 Ornament op Franse pendules in de vorm van paaltjes met kettinkjes ertussen. 2 Halfronde kast van - reisklokken. Sommige Franse pendules waarvan de vorm nog maar heel vaag aan een borne doet denken worden ook met deze naam aangeduid. De in Nederland gebruikte term zou dan eerder stele zijn. Zie ook: humpbackedcase.

2019-11-20

Borne

Esdorp ontstaan in de middeleeuwen bij de bisschoppelijke Hof te Borne (de huidige Meyershof) en de parochiekerk. De sterk agrarische bebouwing was los gegroepeerd rond brinken (Koppelsbrink). Vanwege de centrale ligging vestigden zich in de 18de eeuw veel kooplieden, die vooral handelden in textiel. De economische bedrijvigheid verplaatste zich in de loop van de tijd steeds meer in noordelijke en westelijke richting. Eerst nabij de Marktstraat en de daarbij gelegen, omstreeks 1900 verdwenen, ha...

2019-11-20

Borne

Uniek zijn de Klopjeshuizen in het centrum. Hier woonden in de 17de eeuw vrome vrouwen die, toen de rooms-katholieke godsdienst verboden was, bij gelijkgezinden op de deur klopten om te informeren over een stiekem te houden eucharistieviering.

2019-11-20

Börne

Börne (Ludwig), Duitsch schrijver, 1786-1837, heette eigenlijk Löw Baruch, doch nam bij zijn overgang van den Joodschen tot den Christel. godsdienst in 1818 den naam Ludwig B. aan. Hij is een der beroemdste Duitsche journalisten. In den duffen tijd na de Restauratie, toen de beste mannen zwegen of onaardsche romantische werken dichtten, schreef B. met groote vrijmoedigheid niet alleen over letterkunde, maar ook over politiek en vestigde zoo de aandacht op de nooden van den tijd. Als strijder v...

2019-11-20

Borne

Borne - Ned. gemeente in de prov. Overijssel in Twenthe tussen Almelo en Hengelo, 42,08 km2 (zandgrond en groengronden), 18030 inw.; 58 % r.k., 19,5 %n.h., 3,5 %geref., 4,5% overige en 14,5 % g. kerkg. De gemeente bestaat uit de dorpen Borne, Hertme en Bornerbroek. Een gedeelte is nog agrarisch (gemengd bedrijf, waarbij het grasland verre overweegt). Er zijn bossen en woeste gronden. De industrie omvat weverij, confectie, machinebouw, draadindustrie, kartonnage, vleeswaren. Het dorp Borne heef...

2019-11-20

Borne

Borne - gem. in de prov. Overijsel; omvat de buurtschappen Bornerbroek, Zenderen en Hertme; opp. 3902 ha; totaal ong. 9500 inw., waarvan ⅗ Kath. en de rest Prot. In het dorp B. is de industrie voornaam; spinnerijen, weverijen, confectie-, steen- en metaalfabrieken. In de buurtschappen landbouw en veeteelt op den zandigen diluvialen bodem. Te Zenderen een gymnasium van de pp. Carmelieten. Wierdsma.