zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gepubliceerd op 24-03-2021

Depot

betekenis & definitie

[Fr. deepo’], plaats waar goederen tijdelijk worden opgeslagen, b.v. spoorwegdepot; ook bewaarplaats van bepaalde goederen en waardepapieren: banken nemen waardepapieren in depot, d.w.z. zij belasten zich met de zorg voor hun veilige bewaring; zie safeloket. In de krijgskunde wordt er niet alleen onder verstaan een opslagplaats van wapens, munitie en ander oorlogsmaterieel, maar ook de troepen in reserve of opleiding.