Zeemans woordenboek

Jacob van Lennep (1865)

Gepubliceerd op 11-07-2022

Helling

betekenis & definitie

z.n.v. - Soort van glooiend roosterwerk op den vasten grond aangelegd en waarop het vaartuig gebouwd of hersteld wordt. Voorhelling (dat gedeelte der helling, dat door het water is overdekt.

Overdekte helling (die een dak heeft). Sleephelling (om vaartuigen te herstellen).Spreekwijze: ’t Moet op de helling (’t heeft herstelling noodig).