Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Zedelijk lichaam (rechten)

betekenis & definitie

Art. 1690 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt, dat zedelijke lichamen zijn : vereenigingen van personen, door het openbare gezag ingesteld of erkend (door goedkeuring der statuten). Hieronder vallen dus ook: Staat, Gemeente, Provincie en Waterschap..

Zulk een vereeniging heeft dan rechtspersoonlijkheid, heeft dus rechten en verplichtingen, evenals een natuurlijk persoon. Zij is aansprakelijk voor haar handelingen en kan zelfstandig vermogen hebben. Handelen de vertegenwoordigers binnen de perken van hun bevoegdheid met derden, dan zijn niet zij, doch is de vereeniging als zoodanig verbonden. Bij een vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid kan een derde nimmer de vereeniging aanspreken in rechten, maar wel het lid, dat gehandeld heeft.