Wat is de betekenis van Zedelijk lichaam (rechten)?

1937
2021-06-25
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Zedelijk lichaam (rechten)

Art. 1690 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt, dat zedelijke lichamen zijn : vereenigingen van personen, door het openbare gezag ingesteld of erkend (door goedkeuring der statuten). Hieronder vallen dus ook: Staat, Gemeente, Provincie en Waterschap.. Zulk een vereeniging heeft dan rechtspersoonlijkheid, heeft dus rechten en verplichtingen, evenals e...

Lees verder