Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Verzekeringskamer (rechten)

betekenis & definitie

Overheidslichaam, ingesteld ingevolge de wet van 1922, die toezicht houdt op het levensverzekeringsbedrijf. Kort na den wereldoorlog is het enkele malen voorgekomen, dat verzekeringsmaatschappijen niet aan hun verplichtingen konden voldoen.

De wet op het levensverzekeringsbedrijf is aangenomen, om daartegen te waken. De verzekeringskamer houdt toezicht op de beleggingen en op de navolging der wettelijke bepalingen. Het kapitaal moet bedragen : ten minste een half millioen; het verzekeringslichaam moet den vorm van een naaml. vennootschap, of van een onderlinge waarborgmaatschappij hebben.