Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Bekramming (waterbouwkunde)

betekenis & definitie

Dijkbekleeding met riet, stroo of twijgen. Het taaie bladriet of het stroo worden uitgespreid in lagen, die elkaar dakpansgewijs bedekken.

De lagen worden dan aan den grond verbonden met beugels, dat zijn stroowisschen, welke met de einden in den grond gedrukt worden met de kramspade, zoodat over het riet een beugel gevormd wordt, die het riet vasthoudt. De beugels liggen in rijen, een meter van elkaar. Zij hebben een spanwijdte van 25 c.M.