Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 20-04-2017

2017-04-20

Scotus Erigena (Eriugena), John

betekenis & definitie

Negende eeuw. Iers theoloog en filosoof wiens De divisione naturae neoplatoonse invloed verraadt. In navolging van Pseudo-Dionysius Areopagita (ca 500) ontwikkelt hij daarin een idee dat lijkt op de door latere denkers besproken analoge predicering (zie over dit laatste filosofie van de godsdienst).