Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 19-04-2017

2017-04-19

Assertieteken

betekenis & definitie

Het symbool 1-, ingevoerd door Frege, die de twee delen ervan ontleende aan een complex symboolsysteem. Het betekent hetzij dat wat erop volgt geasserteerd wordt en niet slechts ter overweging wordt gegeven, hetzij, meer gebruikelijk, dat wat erop volgt als logische waarheid of als theorema in een systeem kan worden geasserteerd. ‘p, q\~ f betekent gewoonlijk dat propositie r asserteerbaar is indien propositie p en q als waar zijn gegeven.