Wat is de betekenis van Propositie?

2023-12-02
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

propositie

Een propositie is een uitspraak of bewering die als waar of onwaar kan worden beschouwd. Het is een concept dat vaak voorkomt in de logica, filosofie en taalkunde. Een propositie kan bijvoorbeeld een zin zijn, zoals: "de zon schijnt vandaag", "het is warm buiten", of "2 + 2 = 4". Elke propositie is ofwel waar of onwa...

2023-12-02
Orthodontisch woordenboek

Dr. H.J. Remmelink (2022)

Propositie

Voortanden staan naar voren. Wordt ook wel labiopositie genoemd.

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-02
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Propositie

Een propositie is een stelling die waarheid of onwaarheid uitdrukt. Het is tevens een vorm van een aanbod of suggestie. Een voorbeeld van een propositie die waarheid uitdrukt is: ''Een begonia is een plant''. Zou deze propositie een onwaarheid uitdrukken dan zou er staan: ''Een begonia is een boom.'' In dit s...

2023-12-02
Begrippenlijst consultancy and venturing

Jim Emanuels (2017)

Propositie

Een heldere propositie is een integraal onderdeel van het nieuwe marketing- of serviceconcept naar de klant. Ongeacht of bedrijven de particuliere, zakelijke, intermediaire of non-profit markt op het oog hebben, zij dienen een aansprekende propositie te ontwikkelen voor de nieuwe activiteit om de gedefinieerde doelgroep te interesseren, verwerven e...

2023-12-02
Inleiding in de counselling

Drs. Markus van Alphen (2016)

Propositie

een voorstel (denk aan een marriage proposal: je stelt voor om te gaan trouwen). Een propositie wordt als een stelling gegeven, maar is meestal niet toetsbaar.

2023-12-02
De Communicatieprofessional

Piet Hein Coebergh (2015)

propositie

De belofte die de organisatie doet aan de doelgroep en die de positionering kort samenvat.

2023-12-02
Marketing Kernstof

Hans Vosmer & John Smal (2012)

propositie

De omschrijving van de (belangrijkste) voordelen of het nut van een product voor de (potentiële) klant.

2023-12-02
Communicatie Handboek

Wil Michels (2001)

propositie

Belofte die aan de klant wordt gedaan.

2023-12-02
Verpleegkundig woordenboek

Anneke van Schie (2000)

Propositie

Uitspraak in een theorie over de samenhang van concepten.

2023-12-02
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Propositie

[Lat. propositio, van proponere, -positum = voor-stellen] voorstel, aanbod; hoofdstelling van een rede.

2023-12-02
Communicatie

Mr. John Knecht en B.G.J. Stoelinga

Propositie

Propositie is de omschrijving van de belangrijkste voordelen van een aan een doelgroep aangeboden produkt of dienst.

2023-12-02
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

propositie

Binnen communicatiebeleid: de omschrijving van de (belangrijke) voordelen c.q. het nut van een product voor de (potentiële) klant. Dit kunnen zowel de instrumentele als expressieve productaspecten betreffen, alsmede de overige aspecten van het productaanbod.

2023-12-02
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Propositie

voorstel; uiteenzetting; hoofdstelling in logica of wiskunde

2023-12-02
Basisboek Methoden en Technieken

Baarda, Bakker, van der Hulst, Julsing, Fischer & van Vianen (1992)

Propositie

Zin, uitspraak die waar of onwaar is.

2023-12-02
Grondslagen van de Marketing

Bronis Verhage (1989)

Propositie

Een kernachtige omschrijving van wat het product de koper te bieden heeft, ook wel of het reclamethema genoemd.

2023-12-02
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Propositie

voorstel, voorslag

2023-12-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Propositie

(<Lat.), v. (-s, ...tiën), 1. voorstel; een propositie doen; — inz. voorstel in een vergadering gedaan; 2. (dichtk.) voorstelling van het onderwerp bij de eerste dichtregel; 3. proefpreek van een student in de theologie; 4. (wisk.) formulering van het te bewijzen theorema of het uit te voeren problema; — (ook) het theor...

2023-12-02
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

propositie

v. voorstel, voorslag, aanbod; hoofdstelling.

2023-12-02
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis (1939)

Propositie

( < Lat. propositio; < proponere = voorleggen; vert, van Gr. Tuporaa^; < 7rpoT£LV£Lv = vóórhouden). Formulering van het te bewijzen theorema of het uit te voeren problema. Vd. ook het theorema of problema zelf.

2023-12-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

propositie

v. proposities, propositiën (Fr. [Lat. propositio]: 1 voorstel, voorslag, aanbod; ook, hoofdstelling; 2 dichtk. voorstelling v. het onderwerp bij de aanvang v. e. heldendicht): 1. iem. een propositie doen; de propositie in een redenering, een preek; 2. de eerste regel van Bilderdijks epos „Ik zing den ondergang van d’eersten wareld...