2020-04-06

Propositie

Een propositie is een stelling die waarheid of onwaarheid uitdrukt. Het is tevens een vorm van een aanbod of suggestie. Een voorbeeld van een propositie die waarheid uitdrukt is: ''Een begonia is een plant''. Zou deze propositie een onwaarheid uitdrukken dan zou er staan: ''Een begonia is een boom.'' In dit soort gevallen gaat het dus om een stelling. Het stellen van vragen of het uitroepen van een wens valt niet onder een propositie. Een propositie kan ook een voorstel of aanbod zijn: ''Ik doe...

2020-04-06

Propositie

Een heldere propositie is een integraal onderdeel van het nieuwe marketing- of serviceconcept naar de klant. Ongeacht of bedrijven de particuliere, zakelijke, intermediaire of non-profit markt op het oog hebben, zij dienen een aansprekende propositie te ontwikkelen voor de nieuwe activiteit om de gedefinieerde doelgroep te interesseren, verwerven en behouden. Een propositie is meer dan een fysiek product, of een service. Het is de integrale aanbieding in de klantbeleving en belooft wat de nieuwe...

2020-04-06

Propositie

Een kernachtige omschrijving van wat het product de koper te bieden heeft, ook wel of het reclamethema genoemd.

2020-04-06

propositie

De omschrijving van de (belangrijkste) voordelen of het nut van een product voor de (potentiƫle) klant.

2020-04-06

Propositie

een voorstel (denk aan een marriage proposal: je stelt voor om te gaan trouwen). Een propositie wordt als een stelling gegeven, maar is meestal niet toetsbaar.

2020-04-06

propositie

Belofte die aan de klant wordt gedaan.

2020-04-06

Propositie

Zin, uitspraak die waar of onwaar is.

2020-04-06

propositie

De belofte die de organisatie doet aan de doelgroep en die de positionering kort samenvat.

2020-04-06

Propositie

Propositie - v. (-s, ...tien), voorstel, voorslag, aanbod; (redek.) hoofdstelling.

2020-04-06

Propositie

Uitspraak in een theorie over de samenhang van concepten.

2020-04-06

Propositie

Propositie - voorstel, voorslag, aanbod.

2020-04-06

propositie

propositie - v., voorstel, voorslag.

2020-04-06

propositie

propositie - v. (propositiën), voorstel, voorslag, aanbod; (redek.) hoofdstelling

2020-04-06

propositie

v. voorstel, voorslag, aanbod; hoofdstelling.

2020-04-06

propositie

(propo'zi:si) v. (-s) 1. Algm. wat men proponeert, voorstelt, voorstel. 2. Inz. a. stelling in de redeneerkunde, b. Dicht. voorstelling van het onderwerp bij de aanvang van een heldendicht b. v. Ik zing den ondergang van d’eersten wareldgrond (Bilderdijk).