Wat is de betekenis van Propositie?

2021
2022-05-22
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Propositie

Een propositie is een stelling die waarheid of onwaarheid uitdrukt. Het is tevens een vorm van een aanbod of suggestie. Een voorbeeld van een propositie die waarheid uitdrukt is: ''Een begonia is een plant''. Zou deze propositie een onwaarheid uitdrukken dan zou er staan: ''Een begonia is een boom.'' In dit soort gevallen gaat het dus om een stelli...

Lees verder
2018
2022-05-22
Anneke van Schie

Voormalig eigenaar/directeur Uitgeverij Kavanah

Propositie

Uitspraak in een theorie over de samenhang van concepten.

2017
2022-05-22
Jim Emanuels

Partner at Tacstone and professor at RUG

Propositie

Een heldere propositie is een integraal onderdeel van het nieuwe marketing- of serviceconcept naar de klant. Ongeacht of bedrijven de particuliere, zakelijke, intermediaire of non-profit markt op het oog hebben, zij dienen een aansprekende propositie te ontwikkelen voor de nieuwe activiteit om de gedefinieerde doelgroep te interesseren, verwerven e...

Lees verder
2017
2022-05-22
Drs. Markus van Alphen

Auteur van het boek Inleiding in de counselling

Propositie

een voorstel (denk aan een marriage proposal: je stelt voor om te gaan trouwen). Een propositie wordt als een stelling gegeven, maar is meestal niet toetsbaar.

2015
2022-05-22
De Communicatie professional

De Communicatie professional

propositie

De belofte die de organisatie doet aan de doelgroep en die de positionering kort samenvat.

2012
2022-05-22
Marketing Kernstof

Geschreven door Hans Vosmer & John Smal

propositie

De omschrijving van de (belangrijkste) voordelen of het nut van een product voor de (potentiële) klant.

2001
2022-05-22
Communicatie Handboek

Communicatie Handboek

propositie

Belofte die aan de klant wordt gedaan.

1994
2022-05-22
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Propositie

[Lat. propositio, van proponere, -positum = voor-stellen] voorstel, aanbod; hoofdstelling van een rede.

1993
2022-05-22
NIMA

Nima marketing lexicon

Propositie

Datgene wat een aanbieder (producent/handel) op de markt aan afnemers aanbiedt, inclusief het beeld/imago dat door de aanbieders wordt nagestreefd, bestaande uit instrumentele en expressieve productaspecten (inclusief merk en merkimago), prijsaspecten, distributieaspecten, communicatieaspecten en personele aspecten.

1993
2022-05-22
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Propositie

voorstel; uiteenzetting; hoofdstelling in logica of wiskunde

1992
2022-05-22
Basisboek Methoden en Technieken

Basisboek Methoden en Technieken

Propositie

Zin, uitspraak die waar of onwaar is.

1989
2022-05-22
Grondslagen van de Marketing

Geschreven door Bronis Verhage

Propositie

Een kernachtige omschrijving van wat het product de koper te bieden heeft, ook wel of het reclamethema genoemd.

1973
2022-05-22
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

propositie

[Lat.], v. (-s), 1. voorstel: een doen; m.n. in een vergadering gedaan voorstel; 2. (dicht.) het voorstellen, noemen van het onderwerp bij de eerste dichtregel; 3. proefpreek van een student in de theologie; 4. (wiskunde) formulering van het te bewijzen theorema of van de uit te voeren opgave; (ook) het theorema of probleem zelf.

Lees verder
1955
2022-05-22
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Propositie

voorstel, voorslag

1950
2022-05-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Propositie

(<Lat.), v. (-s, ...tiën), 1. voorstel; een propositie doen; — inz. voorstel in een vergadering gedaan; 2. (dichtk.) voorstelling van het onderwerp bij de eerste dichtregel; 3. proefpreek van een student in de theologie; 4. (wisk.) formulering van het te bewijzen theorema of het uit te voeren problema; — (ook) het theor...

Lees verder
1948
2022-05-22
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

propositie

v. voorstel, voorslag, aanbod; hoofdstelling.

1939
2022-05-22
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Propositie

( < Lat. propositio; < proponere = voorleggen; vert, van Gr. Tuporaa^; < 7rpoT£LV£Lv = vóórhouden). Formulering van het te bewijzen theorema of het uit te voeren problema. Vd. ook het theorema of problema zelf.

Lees verder
1937
2022-05-22
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

propositie

v. proposities, propositiën (Fr. [Lat. propositio]: 1 voorstel, voorslag, aanbod; ook, hoofdstelling; 2 dichtk. voorstelling v. het onderwerp bij de aanvang v. e. heldendicht): 1. iem. een propositie doen; de propositie in een redenering, een preek; 2. de eerste regel van Bilderdijks epos „Ik zing den ondergang van d’eersten wareld...

Lees verder
1910
2022-05-22
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Propositie

Propositie - voorstel, voorslag, aanbod.

1898
2022-05-22
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Propositie

Propositie - v. (-s, ...tien), voorstel, voorslag, aanbod; (redek.) hoofdstelling.