Yeoman betekenis & definitie

Yeoman noemde men te voren in Engeland elk vrij man, behoorende tot den stand, die zich tusschen de ridders en de lijfeigenen of hoorigen bevond. Thans echter worden vooral de groote pachters en de kleine grondbezitters met dien naam bestempeld. Ook geeft men dien aan de soldaten der Koninglijke garde, welke met de bewaking van den Tower zijn belast.

In het laatst der voorgaande en het begin der tegenwoordige eeuw vormde men er een korps vrijwilligers, vooral tot bewaring der binnenlandsche rust, en dat korps droeg den naam van yeomanry. Het is in 1821 grootendeels opgeheven, maar later weder in het leven geroepen.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018