Uechtritz betekenis & definitie

Uechtritz (Friedrich von), een verdienstelijk drama- en romandichter, geboren te Görlitz in 1800, studeerde te Leipzig in de regten, aanvaardde in 1828 een ambt te Trier en in 1829 te Düsseldorf, nam in 1863 zijn ontslag en keerde terug naar zijne geboortestad, waar hij den 15den Februarij 1875 overleed. Van zijne drama’s: „Alexander und Darius (1827)”, — „Das Ehrensehwert (1833)”, — „Rosamunde (1833)”, — en „Die Babylonier in Jerusalem (1836)” wordt inzonderheid dit laatste zeer geroemd. Van zijne overige geschriften vermelden wij: „Blicke in das Düsseldorfer Kunstund Künstlerleben (1839—1841, 2 dln)”, — „Ehrenspiegel des deutschen Volks und vermischte Gedichte (1842)”, en de romans: „Albrecht Holm (1851—1853, 7 dln)”, — „Der Bruder der Braut (1860, 3 dln)”, — en „Eleazar (1867, 3 dln)”.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018