Tabél betekenis & definitie

Tabél noemt men gewoonlijk eene beknopte zamenvoeging van den inhoud eener wetenschap, uit een bepaald oogpunt in afdeelingen gerangschikt. Zij dient veelal om een goed overzigt te geven van het geheel en het geheugen te gemoet te komen van dengene, die zich op zoodanige wetenschap wil toeleggen. In den laatsten tijd heeft men vooral veel werk gemaakt van statistieke tabellen (zie onder Statistiek).

Laatst bijgewerkt 20-08-2018