Wat is de betekenis van tabel?

2023-12-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

tabel

tabel - Zelfstandignaamwoord 1. een geordende lijst met gegevens Het is overzichtelijker als je het in tabellen zet. Synoniemen overzicht Verwante begrippen borderel, lijst, staat, tafel

2023-12-02
Woordenlijst leerling en leerkracht

WizWijs (2017)

tabel

Een tabel is een getallenschema waarin op een overzichtelijke manier gegevens zijn geordend, meestal in kolommen en rijen. Dit kunnen allerlei soorten gegevens zijn: de vertrektijden van treinen, de consumptie van frisdrank in de landen van Europa of het aantal bezoekers op één dag in zeven Nederlandse pretparken. In Wizwijs maken de leerlingen al...

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

tabel

tabel - zelfstandig naamwoord uitspraak: ta-bel 1. overzicht, lijst ♢ in deze tabel zie je hoe de inkomsten de afgelopen weken waren Zelfstandig naamwoord: ta-bel de tabel de tabellen...

2023-12-02
Dit is onderzoek!

Ben Baarda (2014)

Tabel

Een overzichtelijke ordening van onderzoeksgegevens in rijen en kolommen.

2023-12-02
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

tabel

Geordende lijst van gegevens, die een beeld kunnen geven van ontwikkelingen in heden of verleden.

2023-12-02
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Tabel

[Lat. tabella = klein plankje, verklw. van tabula = plank] overzichtslijst, staat, tafel.

2023-12-02
ABC van Rapportagetechniek

Elling, Andeweg, Baars, de Jong & Swankhuisen (1994)

Tabel

Overzichtelijke weergave van bijvoorbeeld data/cijfers. Een tabel heeft een nummer en titel, en eventueel een bronvermelding.

2023-12-02
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Tabel

geordende lijst

2023-12-02
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

tabel

overzicht van een aantal feiten of gegevens, gegroepeerd in de vorm van rijen en kolommen.

2023-12-02
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

tabel

overzichtelijke lijst met gerangschikte gegevens (namen, maten, enz.) b.v. over belastingen, valuta, voedingswaarden.

2023-12-02
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Tabel

overzichtstafel, lijst; tijdtafel.

2023-12-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Tabel

(<Lat.), v. (-len), tafel of lijst, bevattende een overzicht van een (groot) aantal feiten of gegevens, gewoonlijk enkel in namen en cijfers en zo gegroepeerd, dat men ze gemakkelijk kan overzien: chronologische, genealogische tabellen ; een tabel in vier kolommen.

2023-12-02
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

tabel

v. overzichtsgeschied-, geslachts-, tijdtafel; lijst, staat.

2023-12-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

tabel

v. tabellen, tabelletje (Lat. tabella: geordende lijst van de namen v. personen, zaken, cijfers, tijdtabel, geschiedtabel, geslachtstabel, overzichtstabel).

2023-12-02
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

tabel

v. staat, overzichtstafel.

2023-12-02
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Tabel

1° (liturg.) → Canonbord. 2° (Econ.) Een overzichtsvorm, waarin op systematische wijze, in een kolommenstel, bepaalde gegevens worden gegroepeerd, ter bevordering van het overzicht. In de statistiek is de t. een der voornaamste voorstellingsvormen. We hebben t. met absolute en met verhoudingscijfers. Tabellarische en chronologische sy...

2023-12-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

tabel

(ta’bel) v. (-len ; -letje) [Lat. tabella] tafel, lijst nl. 1. die een overzicht geeft. 2. om in te vullen.

2023-12-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Tabel

[Lat.], v./m. (-len), geordende lijst van namen, zaken, gegevens.

2023-12-02
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

tabel

tabel - v., overzichtstafel, lijst; geslachtstafel, tijdtafel.

2023-12-02
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Tabel

Tabel - overzichtstafel.