Sa de Miranda betekenis & definitie

Sa de Miranda (Francisco de), een Spaansch en Portugeeseh dichter, geboren te Coïmbra den 27sten October 1495, studeerde in de regten en bekleedde eenigen tijd eene regterlijke bediening, doch nam daarna zijn ontslag, volbragt eene reis door Spanje en Italië, zag zich daarna geplaatst aan het Hof van Joao III in Portugal, begaf zich toen naar zijn buitenverblijf bij Ponte de Luna, en overleed te Tapada den 15den Maart 1558. Zijne „Idyllen” zijn gedeeltelijk in het Spaansch en gedeeltelijk in het Portugeesch geschreven, en zijne nationale zangen (cantigas) desgelijks. Voorts neemt met hem de geschiedenis van het Portugeesch tooneel een aanvang.

Zijne blijspelen onderscheiden zich door natuurlijkheid en levendigheid van dialoog. Zijne dichterlijke werken zijn in 1595 en later in het licht verschenen.

Laatst bijgewerkt 14-08-2018