Rabutin betekenis & definitie

Rabutin (Roger de), graaf de Bussy, een Fransch schrijver over krijgskundige onderwerpen, geboren den 13den April 1618 te Epiry (departement Nièvre), ontving zijne eerste opleiding bij de Jezuïeten te Autun, trad op 12-jarigen leeftijd in dienst in het regiment van zijn vader, verwierf door zijne dapperheid den rang van luitenant-generaal, maar wekte door zijne spotternijen den wrevel van Turenne, zoodat hij het leger verlaten moest. Nu begaf hij zich naar het Hof, waar hij zich door zijne „Histoire amoureuse des Gaules”, eigenlijk eene satyre op de minnarijen van Lodewijk XIV met madémoiselle de Lavallière dermate het ongenoegen des Konings op den hals haalde, dat hij gedurende een jaar in de Bastille opgesloten en vervolgens naar zijne goederen verbannen werd. In weerwil van de vleitaal, door hem tot Lodewijk XIV gerigt, ontving hij eerst na verloop van 16 jaar verlof, zich weder te Versailles te vertoonen.

Ook hier werd hij met koelheid bejegend, zoodat hij weldra naar Bourgondië terugkeerde. Hier schreef hij: „Mémoires (1696, 2 dln)” en „Lettres (1697 en 1709, 7 dln)”. Hij overleed te Autun den 9den April 1693.

Laatst bijgewerkt 14-08-2018