Rabaut de St. Etienne betekenis & definitie

Rabaut de St. Etienne (Jean Paul), een Fransch redenaar en geschiedschrijver, geboren te Nîmes in 1743, was de zoon van een Hervormd predikant, wijdde zich aan de predikdienst, maar studeerde tevens in de regten. Zijne „Considérations sur les intérêts du Tiers état (1789)” baarden groot opzien, alsmede zijn „Almanach historique de la révolution française (1791)”, bijgewerkt door Lacretelle en onder den titel: „Précis de la révolution française (1802)” meermalen uitgegeven.

Wegens zijn verzet tegen de Bergpartij moest hij zich in de bosschen verschuilen, maar hij was onvoorzigtig genoeg om naar Parijs terug te keeren, waar hij gevangen genomen en den 5den December 1793 geguillotineerd werd. Zijne echtgenoote verdronk zich uit wanhoop. Van zijne overige geschriften vermelden wij nog: „Lettres sur la vie et les écrits de Court de Gébelin (1771)”, — „Le vieux Cévenol (1779)”, — en „Lettres à Bailly sur l’histoire primitive de la Grèce (1787)”.

Laatst bijgewerkt 14-08-2018