Raaslöff betekenis & definitie

Raaslöff (Herald lvar Andreas), een Deensch staatsman, geboren den 4den October 1810 te Kopenhagen, bekleedde verschillende ambten en werd in 1832 hoofd eener afdeeling van bestuur bij het ministérie van Sleeswijk. Van 1854 tot 1855 was hij minister voor Sleeswijk en in 1860 voor Holstein, maar legde in 1861 zijne portefeuille neder, toen hij opmerkte, dat de minister Hall de belangen des lands niet behartigde. Tot zijne regtvaardiging schreef hij eene brochure tegen genoemden minister, — voorts: „Det slevigske Spagsmaal (1863)”, — „Den Hallske Politik (1865)”, — en „Londoner Conferenzen Nordslesvigs” (1865)”. — Zijn jongere broeder Waldemar Rudolf, geboren in 1815, vertrok in 1857 als consul-generaal naar New York, in 1863 als gezant naar Washington, volbragt verschillende diplomatieke reizen, ook naar Japan, en woont thans te Dresden.

Laatst bijgewerkt 14-08-2018