Rabat betekenis & definitie

Rabat noemt men elke korting, welke een verkooper aan een kooper met betrekking tot de geleverde waar toestaat, hetzij door vermindering van koopprijs, hetzij door vermindering der hoeveelheid koopwaar. Het rabat kan eene vergoeding zijn voor dadelijke betaling, en ook een voordeel voor den wederverkooper, alsmede voor hem, die groote partijen neemt. Somtijds is ook het verleenen van rabat enkel gewoonte.

Laatst bijgewerkt 14-08-2018