Grietenijen betekenis & definitie

Grietenijen, noemde men voorheen de gemeenten, waarin Friesland verdeeld was. De oorsprong dier verdeeling ligt in het duister, en men meent dat de naam afkomstig is van het oude woord greta hetwelk aanklagen beteekent. Daarvan ontstonden namelijk greetman of grietman (regter) en grietenij of het gebied, waarover de grietman gesteld was.

Hij had er als overheidspersoon het hoogste gezag, doch zijne regtspraak is er in den loop der tijden allengs verminderd, totdat er eindelijk tusschen de bevoegdheid van een grietman en van een burgemeester geen verschil meer bestond. Na 1848 is ook de naam van grietman, alsmede die van grietenij uit onze gemeentewet verdwenen. Te voren had men in vele grietenijen bepaalde familiën, waarin de grietmansbetrekking als erfelijk kon worden beschouwd.

Laatst bijgewerkt 07-08-2018