Fachingen betekenis & definitie

Fachingen, vermaard wegens het aldaar aanwezige bronwater, is een dorp in het hertogdom Nassau, in een aangenaam oord op den linkeroever van de Lahn en aan den spoorweg, niet ver van Dietz gelegen. Het telt nog geen 1000 inwoners. Het bekende Fachinger water, in 1745 ontdekt, wordt uit eene hoofdbron en 4 andere bronnen geschept en behoort tot de sterkste alkalisch-salinische wateren van Duitschland. Het heeft eene temperatuur van 10° C., een aangenamen, frisschen smaak, bevat veel koolzuur, en blijft in kruiken zeer goed.

Zulke kruiken worden er jaarlijks ten getale van omstreeks ½ millioen verzonden. Vooral wordt het gebruikt tegen ophooping van slijm in de buiks-ingewanden, alsmede met wijn en suiker tot eene verkwikking na eene buitengewone inspanning. Wegens zijn ijzergehalte is het echter voor duurzaam gebruik minder aan te bevelen dan Selterswater, daar het allengs nadeelig op de spijsvertéring werkt.

Laatst bijgewerkt 07-08-2018