Bolséna betekenis & definitie

Bolséna (Het meer van), in Italië ter hoogte van 300 Ned. el gelegen, is een oude onderzeesche krater aan den grooten weg van Florence over Siéna naar Rome, met een omtrek van 5 geogr. mijlen. De oevers verheffen er zich met schilderachtige lava-gevaarten tot eene hoogte van 700 Ned. el.

Zijne heldere wateren bevatten veel visch, worden wel eens onstuimig en staan door de rivier Marta in verband met de Middellandsche zee. In het meer bevinden zich twee eilanden, Bisentina en Martana, en op een van deze werd Amalasuinth, de dochter van Theoderik de Oostgoth, die er hare dagen in ballingschap doorbragt, op bevel van haren neef van het leven beroofd (534).

Laatst bijgewerkt 19-03-2018