Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 12-07-2013

2013-07-12

Voorwaardelijke verbintenis

betekenis & definitie

Er is sprake van een voorwaardelijke verbintenis indien de werking van de verbintenis afhankelijk is van een toekomstige onzekere omstandigheid.

Indien twee partijen voornemens zijn een overeenkomst met elkaar te sluiten, zullen zij allereerst met elkaar in onderhandeling treden. Indien de partijen in een later stadium tot overeenstemming komen, komt er een overeenkomst ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek tot stand. Een dergelijke overeenkomst impliceert verscheidene rechten en verplichtingen die de partijen jegens elkaar hebben. Deze rechten en verplichtingen worden over het algemeen verbintenissen genoemd. Een verbintenis kan in bepaalde gevallen pas intreden indien er is voldaan aan een voorwaarde. Zo kunnen de partijen overeenkomen dat er een bonus aan een van de partijen wordt uitgekeerd, indien er een bepaalde hoeveelheid goederen voor een bepaalde termijn is geleverd. Indien een der partijen hier niet aan voldoet, zal de verbintenis niet in werking treden, derhalve wordt het een voorwaardelijke verbintenis genoemd.