Gewoonterecht betekenis & definitie

Het gewoonterecht bestaat uit stilzwijgende afspraken die binnen een bepaalde gemeenschap zijn geaccepteerd.

Indien twee of meer burgers een geschil met elkaar hebben, hebben zij de mogelijkheid hun geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillenbeslechter. In Nederland is deze geschillenbeslechter de rechter. De rechter onderzoekt hetgeen beide partijen in de procedure hebben ingebracht en aan de hand hiervan velt de rechter een oordeel. Logischerwijs past de rechter het recht toe dat in de verschillende wetboeken staat opgenomen. Er zijn echter mogelijkheden denkbaar waarbij de rechter niet slechts kijkt naar hetgeen de wet voorschrijft. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de rechter kijkt naar hetgeen binnen een bepaalde gemeenschap als gewoonte wordt beschouwd. Hierbij kan er aan verschillende soorten van gewoonten worden gedacht. Hoewel het gewoonterecht niet in een wetboek staat gecodificeerd, moet het in bepaalde gevallen toch worden nageleefd. Het gewoonterecht kan derhalve worden gezien als een uniforme, constante en wijdverbreide praktijk.

Gepubliceerd op 15-09-2013