Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-04-2017

2017-04-13

Gezamenlijke openlijke geweldpleging

betekenis & definitie

Er is sprake van gezamenlijke openlijke geweldpleging wanneer een groep van personen in vereniging in het openbaar geweld pleegt.

Wanneer een persoon een strafbaar feit pleegt, kan hij ingevolge artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering worden aangemerkt als verdachte. In een dergelijk geval heeft de officier van justitie de mogelijkheid de verdachte te vervolgen op grond van het opportuniteitsbeginsel. Dit principe geldt echter ook indien een groep van personen besluit strafbare feiten te plegen; in een dergelijk geval is er sprake van een gezamenlijke openlijke geweldpleging, zoals omschreven in artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht. Artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht stelt dat de verdachten kunnen worden veroordeeld voor een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren, of een geldboete van de vierde categorie. De rechter kan bij zijn uitspraak rekening houden met het aandeel aan het strafbaar feit van de verdachte individueel. Bij gezamenlijke openlijke geweldpleging kan er bijvoorbeeld worden gedacht aan rellen na een voetbalwedstrijd.